Hakkımızda

Marmaris Belediyesi İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı

Bilim parkımız 23 Nisan 2017 tarihinde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda açılmıştır. 8 bin metrekare açık ve 250 metrekare kapalı alan bulunan bilim parkında, 14 tematik bahçe bulunmaktadır. Bilimsel materyallerin yanı sıra 178 tür bitkisiyle botanik bahçe özelliği de göstermektedir.


Misyonumuz

Öğrencilerin derste edindikleri bilgileri sınıf dışı ortamlarda bilimsel düzenekler yardımıyla yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlamak, doğayı daha yakından tanımalarını sağlamak, çevrelerinde yetişen bitki türleri ve endemik türler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve basit, ucuz, kolay bulunabilir malzemeler ile materyal geliştirerek fen bilimlerini daha iyi anlamalarına olanak sağlamaktır.

Vizyonumuz

Öğrencilerin derste edindikleri bilgileri sınıf dışı ortamlarda yaparak, yaşayarak öğrenmelerini sağlayarak her bir materyalin kullanım alanları hakkında bilgi sahibi olmak, bireylerin yaşadığı coğrafyayı daha yakından tanımasına olanak sağlayarak bireylerde doğa bilincinin gelişmesini sağlamak, atölye çalışmaları ile öğrencilerin basit ucuz malzemeler kullanarak konu ile ilgili materyal geliştirmesine yardımcı olmak, bilimsel süreç basamaklarını kullanarak bir problemi çözmelerini sağlamak, yaratıcı ve eleştirel düşünmesini sağlamak, bilimi ve doğayı daha iyi anlamalarını sağlamak, sürdürülebilir bir dünya anlayışı kazandırmak, fen-teknoloji-toplum-çevre arasındaki ilişkiyi keşfetmelerini sağlamak, öğrencilerin sorgulama yoluyla öğrenmesine yardımcı olarak okuryazar birey olarak yetiştirilmesine katkı sağlamaktır.

Hedeflerimiz

  • Öğrencilerin çevre okuryazarı olmalarını sağlamak

  • Öğrencilerin bilimsel okuryazar olmalarını sağlamak

  • 21. yüzyıl becerilerine sahip bireyler yetiştirmek

  • Öğrencilerin araştırarak, sorgulayarak öğrenmelerini sağlamak

  • Yaratıcı ve eleştirel düşünen bireyler yetiştirmek

  • Öğrencilerin bilimsel süreç basamaklarını kullanarak problem çözmesini ve materyal geliştirmesini sağlamak

  • Öğrencilerin basit, ucuz, kolay bulunabilir malzemeler kullanarak geliştirdikleri materyalle fen bilimlerini daha iyi anlamalarını sağlamak

  • Fen-teknoloji-toplum-çevre arasındaki ilişkiyi anlamak

  • Öğrencilerin disiplinlerarası düşünmelerini sağlamak

  • Öğrencileri bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) disiplinlerini kullanarak bir problemin çözümünde farklı disiplinlerdeki bilgi ve becerilerini kullanmalarını sağlayarak, etkinlikler geliştirmesine olanak sağlamak.